Tribune / tribine

 

Feral v BeograduV okviru projekta Dediščina Feral Tribunea smo organizirali tribune v Sarajevu, Ljubljani, Beogradu in Zagrebu, na katerih so sodelovali ustanovitelji in člani uredništva Feral Tribunea ter drugi novinarji in uredniki iz regije, z namenom spodbuditi razpravo in premislek o sedanjem položaju novinarjev in medijev v regiji, ter o tem, kateri dejavniki v sedanjih pogojih prispevajo ali bi lahko prispevali, da kritično in neodvisno novinarstvo preživi in ima vpliv v družbi.


  • Na tribuni v Sarajevu 28. 9. 2009 so sodelovali Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Mile Stojić, Ivan Lovrenović, Senad Pećanin, Vildana Selimbegović, Željko Ivanović in Boro Kontić kot voditelj tribune.
  • Na tribuni v Ljubljani 9. 11. 2009 so sodelovali Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Heni Erceg, Robert Botteri, Lenart J. Kučić, Svetlana Lukić in Brankica Petković kot voditeljica tribune.
  • Na tribuni v Beogradu 21. 12. 2009 so sodelovali Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Boris Dežulović, Svetlana Lukić, Nebojša Popov in Tomislav Marković kot voditelj tribune.
  • Na tribuni v Zagrebu, 18. 2. 2010 so sodelovali Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Drago Hedl, Marinko Čulić, Rade Dragojević, Petar Luković, Senad Pećanin ter Boro Kontić in Brankica Petković kot voditelja tribune.

Feral v LjubljaniU okviru projekta Ostavština Feral Tribunea smo organizirali tribine u Sarajevu, Ljubljani, Beogradu i Zagrebu, na kojima su sudjelovali osnivači i članovi uredništva Feral Tribunea te drugi novinari in urednici iz regije, pokušavali podstaći raspravu i razmišljanje o položaju novinara i medija u regiji danas, i o tome koji činioci u sadašnjim uvjetima doprinose i mogu doprinijeti da kritično i nezavisno novinarstvo preživi i ima utjecaj u društvu.

  • Na tribini u Sarajevu 28. 9. 2009. so sudjelovali Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Mile Stojić, Ivan Lovrenović, Senad Pećanin, Vildana Selimbegović, Željko Ivanović i Boro Kontić kao voditelj tribine.
  • Na tribini u Ljubljani 9. 11. 2009. su sodjelovali Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Heni Erceg, Robert Botteri, Lenart J. Kučić, Svetlana Lukić i Brankica Petković kao voditeljica tribine.
  • Na tribini v Beogradu 21. 12. 2009. so sudjelovali Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Boris Dežulović, Svetlana Lukić, Nebojša Popov i Tomislav Marković kao voditelj tribine.
  • Na tribini u Zagrebu 18. 2. 2010. su sudjelovali Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Drago Hedl, Marinko Čulić, Rade Dragojević, Petar Luković, Senad Pećanin te Boro Kontić i Brankica Petković kao voditelja tribine.
 

Mirovni inštitut

Mediacentar

Financer:
Open Society Institute