Feral je bil svobodni teritorij, smešil je moč oblastnikov in razkrival etično brezobzirnost in pritlehnost armade hrvaških rodoljubov, ko to ni bilo brez nevarnosti, vendar je bil predvsem glas prezrtih in odvečnih. Bil je tudi posrečen spoj polične satire in konvencionalnega novinarstva.

(Saša Panić, Medijska preža, 32/33, 2008)

 

Prenehanje delovanja tednika Feral Tribune junija 2008, po 15 letih izhajanja, je spodbudilo Mediacentar Sarajevo in Mirovni inštitut v Ljubljani, da prispevata, da to dejanje ne ostane brez premisleka o vrednosti in pomenu kritičnega in neodvisnega novinarstva, ter brez razprave o tem, kaj ugasnitev takšnega medija pove o družbi, medijskem sistemu in novinarski skupnosti na Hrvaškem in v celi regiji.

Namera Mirovnega inštituta in Mediacentra Sarajevo je tudi, da prispevata, da dediščina Ferala ne ostane nedostopna javnosti in prihodnjim generacijam.

Zato sta od junija 2009 do februarja 2010 s pomočjo sredstev medijskega programa Zavoda za odprto družbo (Open Society Institute) izdelala digitalno izdajo vseh številk Feral Tribunea od 1993 do 2008, ter hkrati na tribunah v Sarajevu, Ljubljani, Beogradu in Zagreb, na katerih so sodelovali ustanovitelji in člani uredništva Feral Tribunea ter drugi novinarji in uredniki iz regije, spodbudila razpravo in premislek o sedanjem položaju novinarjev in medijev v regiji, ter o tem, kateri dejavniki v sedanjih pogojih prispevajo ali bi lahko prispevali, da kritično in neodvisno novinarstvo preživi in ima vpliv v družbi.

Digitalna izdaja Feral Tribunea je v obliki knjige s štirim DVD-ji izdana pri Mediacentru Sarajevo, vsi članki pa so dostopni na spletu v njihovem digitalnem arhivu Infobiro.

Feral je bio sretan spoj političke satire i konvencionalnoga novinarstva, bio je slobodni teritorij, ismijavao je moć vlastodržaca i razotkrivao moralnu bezobzirnost i prizemnost armade hrvatskih domoljuba kada to nije bilo bezopasno. Ipak, Feral je prije svega bio glas prezrenih i suvišnih.

(Saša Panić, Medijska preža, 32/33, 2008)

 

Gašenje tjednika Feral Tribune u lipnju 2008. godine, poslije 15 godina izlaženja, podstaklo je Mediacentar Sarajevo i Mirovni institut iz Ljubljane da doprinesu da taj događaj ne ostane bez osvrta o vrijednosti i važnosti kritičnog i nezavisnog novinarstva, i bez rasprave o tome što gašenje stjecišta takvog novinarstva govori o društvu i medijskom sistemu u Hrvatskoj i cijeloj regiji.

Namjera Mirovnog instituta iz Ljubljane i Mediacentra Sarajevo je i da doprinesu da ostavština Ferala ne ostane izvan domašaja javnosti i budućih generacija.

Zato su od juna 2009. godine do februara 2010. godine uz pomoć sredstava medijskog programa Instituta za otvoreno društvo (Open Society Institute) radili na izradi digitalnog izdanja svih brojeva Feral Tribunea, te istovremeno na tribinama u Sarajevu, Ljubljani, Beogradu i Zagrebu, na kojima su sudjelovali osnivači i članovi uredništva Feral Tribunea te drugi novinari in urednici iz regije, pokušavali podstaći raspravu i razmišljanje o položaju novinara i medija u regiji danas, i o tome koji činioci u sadašnjim uvjetima doprinose i mogu doprinijeti da kritično i nezavisno novinarstvo preživi i ima utjecaj u društvu.

Digitalno izdanje Feral Tribunea objavio je u obliku knjige sa četiri DVD-a Mediacentar Sarajevo, a svi članci dostupni su na internetu u njihovom digitalnom arhivu Infobiro.

Na ovoj internet stranici ćemo prestaviti sadržaj četiri tribine koje smo organizirali u Sarajevu, Ljubljani, Beogradu i Zagrebu.

 
 

Mirovni inštitut

Mediacentar

Financer:
Open Society Institute