Kontakt

 

Vodja projekta: Brankica Petković

Mirovni inštitut
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija
telefon: +386 1 234 77 20
telefaks: +386 1 234 77 22
e-pošta: brankica.petkovic@mirovni-institut.si
www.mirovni-institut.si
Vodja projekta: Boro Kontić

Mediacentar Sarajevo
Kolodvorska 3
71000 Sarajevo
Bosna in Hercegovina
telefon/telefaks: +387 33 715 840
e-pošta: boro@media.ba
www.media.ba
 

Mirovni inštitut

Mediacentar

Financer:
Open Society Institute