Posle Ferala – Perspektive nezavisnog novinarstva?

V okviru projekta Dediščina Feral Tribunea smo organizirali tribune v Sarajevu, Ljubljani, Beogradu in Zagrebu, na katerih so sodelovali ustanovitelji in člani uredništva Feral Tribunea ter drugi novinarji in uredniki iz regije, z namenom spodbuditi razpravo in premislek o sedanjem položaju novinarjev in medijev v regiji, ter o tem, kateri dejavniki v sedanjih pogojih prispevajo ali bi lahko prispevali, da kritično in neodvisno novinarstvo preživi in ima vpliv v družbi.

Na tribuni v Beogradu 21. 12. 2009 so sodelovali Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Boris Dežulović, Svetlana Lukić, Nebojša Popov in Tomislav Marković kot voditelj tribune.

U okviru projekta Ostavština Feral Tribunea smo organizirali tribine u Sarajevu, Ljubljani, Beogradu i Zagrebu, na kojima su sudjelovali osnivači i članovi uredništva Feral Tribunea te drugi novinari in urednici iz regije, pokušavali podstaći raspravu i razmišljanje o položaju novinara i medija u regiji danas, i o tome koji činioci u sadašnjim uvjetima doprinose i mogu doprinijeti da kritično i nezavisno novinarstvo preživi i ima utjecaj u društvu.

Na tribini u Beogradu 21. 12. 2009. su sudjelovali Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Boris Dežulović, Svetlana Lukić, Nebojša Popov i Tomislav Marković kao voditelj tribine.

 

Mirovni inštitut

Mediacentar

Financer:
Open Society Institute