Poslije Ferala – Perspektive nezavisnog novinarstva?

V okviru projekta Dediščina Feral Tribunea smo organizirali tribune v Sarajevu, Ljubljani, Beogradu in Zagrebu, na katerih so sodelovali ustanovitelji in člani uredništva Feral Tribunea ter drugi novinarji in uredniki iz regije, z namenom spodbuditi razpravo in premislek o sedanjem položaju novinarjev in medijev v regiji, ter o tem, kateri dejavniki v sedanjih pogojih prispevajo ali bi lahko prispevali, da kritično in neodvisno novinarstvo preživi in ima vpliv v družbi.

Na tribuni v Zagrebu, 18. 2. 2010 so sodelovali Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Drago Hedl, Marinko Čulić, Rade Dragojević, Petar Luković, Senad Pećanin ter Boro Kontić in Brankica Petković kot voditelja tribune.

U okviru projekta Ostavština Feral Tribunea smo organizirali tribine u Sarajevu, Ljubljani, Beogradu i Zagrebu, na kojima su sudjelovali osnivači i članovi uredništva Feral Tribunea te drugi novinari in urednici iz regije, pokušavali podstaći raspravu i razmišljanje o položaju novinara i medija u regiji danas, i o tome koji činioci u sadašnjim uvjetima doprinose i mogu doprinijeti da kritično i nezavisno novinarstvo preživi i ima utjecaj u društvu.

Na tribini u Zagrebu 18. 2. 2010. su sudjelovali Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Drago Hedl, Marinko Čulić, Rade Dragojević, Petar Luković, Senad Pećanin te Boro Kontić i Brankica Petković kao voditelja tribine.

 

Mirovni inštitut

Mediacentar

Financer:
Open Society Institute