Napoved tribune / najava tribine

Perspektive kritičnega novinarstva: Kaj če so mediji največja grožnja svobodi medijev? Regionalni pogled v poklon Feral Tribuneu.

Spoštovani,

prenehanje delovanja tednika Feral Tribune junija 2008, po 15 letih izhajanja, je spodbudilo Mediacentar Sarajevo in Mirovni inštitut v Ljubljani, da prispevajo, da to dejanje ne ostane brez premisleka o vrednosti in pomenu kritičnega in neodvisnega novinarstva, ter brez razprave o tem, kaj ugasnitev takšnega medija pove o družbi, medijskem sistemu in novinarski skupnosti na Hrvaškem in v celi regiji.

Naša namera je hkrati, da prispevamo, da dediščina Ferala ne ostane nedostopna javnosti in prihodnjim generacijam.

Zato bomo do konca leta 2009 s pomočjo sredstev medijskega programa Zavoda za odprto družbo (Open Society Institute) izdelali digitalnih arhiv vseh številk Feral Tribunea, ter hkrati na tribunah v Sarajevu, Ljubljani, Beogradu in Zagrebu spodbudili razpravo in premislek o sedanjem položaju novinarjev in medijev v regiji, ter o tem, kateri dejavniki v sedanjih pogojih prispevajo ali bi lahko prispevali, da kritično in neodvisno novinarstvo preživi in ima vpliv v družbi. Viktor Ivančić se je na tribuni v Sarajevu 28. septembra 2009 spraševal, kaj če so, glede na spijaznjenost z obstoječim poslovnim modelom in ujetostjo v obstoječi ekonomski in družbeni sistem, ravno mediji največja grožnja uveljavljanju svobode medijev. To iztočnico smo potem dali tudi v naslov ljubljanske tribune.

Vabimo vas, da se udeležite tribune v Ljubljani, na kateri želimo, da ustanovitelji in člani uredništva Feral Tribunea ter novinarji in uredniki iz Slovenije in regije spregovorijo o tem, kaj dela novinarstvo za svobodno in kritično, kaj ga onemogoča in kakšne so mu perspektive.

Tribuna bo v Cankarjevem domu (Klub Lili Novy) v Ljubljani v ponedeljek, 9. novembra 2009. ob 18. uri.

Sodelovanje na tribuni so potrdili:

 • Viktor Ivančić, ustanovitelj in nekdanji odgovorni urednik Feral Tribunea
 • Predrag Lucić, ustanovitelj in nekdanji odgovorni urednik Feral Tribunea
 • Heni Erceg, nekdanja glavna urednica Feral Tribunea
 • Robert Botteri, nekdanji odgovorni urednik, sedaj kreativni urednik Mladine
 • Lenart J. Kučić, novinar Dela in član uredništva Medijske preže in
 • Svetlana Lukić, so-urednica oddaje Peščanik na Radiu B92.

Tribuno bo povezovala Brankica Petković z Mirovnega inštituta.

Na tribuni bomo kratko predstavili dosedanji del digitalizacije Feralovega arhiva.

Brankica Petković, Mirovni inštitut

Boro Kontić, Mediacentar Sarajevo

Ljubljana, Sarajevo, 12. 10. 2009.

Perspektive kritičnog novinarstva: A šta ako su mediji najveći neprijatelj svobode medija? Regionalni pogled poslije gašenja Feral Tribunea

Gašenje tjednika Feral Tribune u junu 2008. godine, poslije 15 godina izlaženja, podstaklo je Mediacentar Sarajevo i Mirovni institut iz Ljubljane da doprinesu da taj događaj ne ostane bez osvrta o vrijednosti i važnosti kritičnog i nezavisnog novinarstva, i bez rasprave o tome što gašenje stjecišta takvog novinarstva govori o društvu, medijskom sistemu i novinarskoj zajednici u Hrvatskoj i cijeloj regiji.

Naša namjera je i da doprinesemo da ostavština Ferala ne ostane izvan domašaja javnosti i budućih generacija.

Zato ćemo do kraja 2009. godine uz pomoć sredstava medijskog programa Instituta za otvoreno društvo (Open Society Institute) pripremiti digitalni arhiv svih brojeva Feral Tribunea, a za to vrijeme na tribinama u Sarajevu, Ljubljani, Beogradu i Zagrebu podstaći raspravu i razmišljanje o položaju novinara i medija u regiji danas, i o tome koji činioci u sadašnjim uvjetima doprinose i mogu doprinijeti da kritično i nezavisno novinarstvo preživi i ima utjecaj u društvu.

Pozivamo vas sudjelujete na tribini u Ljubljani na kojoj želimo da osnivači i članovi uredništva Feral Tribunea sa novinarima i urednicima iz Slovenije i regije raspravljaju o tome što čini slobodno i kritično novinarstvo, što ga onemogućava i kakve su mu perspektive.

Planiramo da na tribini sudjeluju slijedeći gosti:

 • Viktor Ivančić, osnivač i nekadašnji odgovorni urednik Feral Tribunea
 • Predrag Lucić, osnivač i nekadašnji odgovorni urednik Feral Tribunea
 • Heni Erceg, nekadašnja glavna urednica Feral Tribunea
 • Robert Botteri, nekadašnji odgovorni urednik, sada kreativni urednik Mladine
 • Ervin Hladnik Milharčič, novinar i kolumnist Dnevnika i
 • Petar Luković, glavni i odgovorni urednik E-novina.

Tribinu će voditi Brankica Petković, urednica Medijske preže u okviru Mirovnog instituta.

Na tribini ćemo predstaviti i dosadašnji dio digitalizacije Feralovog arhiva.

Tribina će se održati u Cankarjevem domu (dvorana Lily Novy) u Ljubljani u ponedjeljak, 9. novembra 2009. u 18. sati.

Brankica Petković, direktorica medijskog programa Mirovnog instituta

Boro Kontić, direktor Mediacentra

Ljubljana, Sarajevo, 12. 10. 2009.

 

Mirovni inštitut

Mediacentar

Financer:
Open Society Institute